Skuteczna sygnalizacja przeciwpożarowa – co obejmuje i jak ją wykonać?

Systemy przeznaczone do sygnalizacji pożaru pozwalają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiektach. Co warto o nich wiedzieć?

W budynkach, w których znajduje się sygnalizacja przeciwpożarowa, można znacznie efektywniej informować znajdujące się w niej osoby o pojawieniu się zagrożenia pożarowego. Ponadto sygnalizacja ta pozwala na przekazanie informacji o zagrożeniu do odpowiednich służb, by szybko rozpocząć akcję związaną z gaszeniem pożaru.

 

Czym jest sygnalizacja przeciwpożarowa?

Systemy sygnalizacji pożaru, określane skrótowo jako SAP albo SSP, a także jako sygnalizacja przeciwpożarowa, są rodzajem systemów przeznaczonych do szybkiego wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania o wytępieniu tego zagrożenia oraz powiadamiania. Dodatkowo mogą one prowadzić czynności sterujące.

 

Aktualnie sygnalizacja przeciwpożarowa jest obowiązkowo montowana w wybranych obiektach, głównie użyteczności publicznej.

 

Jakie elementy wchodzą w skład systemów sygnalizacji pożaru?

Systemy tego typu obejmują różne element, ponieważ prowadzą one również różne działania. Wśród głównych elementów, jakie obejmuje system sygnalizacji pożarowej, znajdują się:

 

  • Centrala systemu pożarowego – to główny element całego systemu, którego zadaniem jest zbieranie, rejestrowanie oraz analizowanie danych, jakie docierają do niej z innych elementów systemu.
  • Czujki – aby sygnalizacja przeciwpożarowa była możliwa, system musi zawierać specjalne czujki. Ich zadaniem jest wykrywanie zagrożeń, na przykład dymu czy podwyższonej temperatury, dlatego pozwalają one na wszczęcie alarmu na bardzo wczesnym etapie pożaru, gdy jeszcze nie dojdzie do jego rozprzestrzenienia się.
  • Ostrzegacze pożarowe ręczne – mają one formę przycisków, które naciska się wtedy, gdy pojawia się pożar.
  • Sygnalizatory – przeznaczone są do dźwiękowego oraz optycznego sygnalizowania pożarów. Za ich pomocą można też przekazywać komunikaty słowne, na przykład o ewakuacji.
  • Moduły do sterowania i monitorowania – pozwalają one na zarządzanie różnymi elementami systemu, między innymi windami, drzwiami i bramami ewakuacyjnymi, wentylacją, systemami gaszącymi.

 

Jak wykonać sygnalizację pożarową?

Aby sygnalizacja przeciwpożarowa została wykonana w budynku prawidłowo, warto zdecydować się na skorzystanie z usług firmy, która ma duże doświadczenie w branży PPOŻ i może zapewnić pełne wsparcie w tym zakresie.

 

Pracownicy firmy mogą w tym przypadku zaprojektować system, dobrać do niego niezbędne elementy, a następnie zamontować go w obiekcie klienta.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz