Usługi geodezyjne – kiedy należy z nich skorzystać?

Pomoc geodety konieczna jest w wielu sytuacjach. Kiedy dokładnie trzeba będzie udać się do biura geodezyjnego i skorzystać z jego oferty?

Geodeta jest specjalistą w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz przygotowywania dokumentacji geodezyjnej. Gdy konieczne są usługi geodezyjne Wieliczka to miasto, gdzie także można z nich skorzystać. Zobacz, w jakich sytuacjach należy udać się do geodety.

Wykonanie przyłącza mediów na działce

Zamierzasz podłączyć na działce wodę, kanalizację, a może wykonać przyłącze gazu ziemnego? W takiej sytuacji niezbędna będzie wizyta w biurze geodezyjnym.

W przypadku wykonania przyłączy mediów na działce geodeta zajmuje się przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji, w tym mapek geodezyjnych, które pokazują przyłącze. Takie mapki są niezbędne do podłączenia się do sieci.

Budowa domu jednorodzinnego

Gdy planowana jest budowa domu jednorodzinnego albo innego obiektu, w takiej sytuacji także niezbędna będzie pomoc geodety. W tym przypadku świadczy on usługi na kilku etapach związanych z realizacją inwestycji.

Aby zgłosić budowę albo otrzymać pozwolenie na jej wykonanie, trzeba posiadać odpowiednią dokumentację geodezyjną w formie mapy do celów projektowych. Mapa ta prezentuje wtedy określony budynek na mapach istniejących. Aby ją uzyskać, trzeba udać się do geodety, który zajmuje się sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji.

W następnej kolejności usługi geodezyjne odnoszą się do wytyczenia budynku na działce. Wtedy geodeta pokazuje, w jakim miejscu powinny być prowadzone prace zgodnie z dokumentacją projektową i geodezyjną.

Trzeba również przeprowadzić odbiór geodezyjny nieruchomości, który określany jest również jako geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Celem jest określenie, czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. Bez przeprowadzonej inwentaryzacji tego typu nie można zgłosić zakończenia budowy oraz otrzymać pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Podziały nieruchomości

Gdy właściciel nieruchomości chce przeprowadzić jej podział, także powinien on udać się do geodety – usługi geodezyjne Wieliczka.

Takie usługi są prowadzone między innymi wtedy, gdy zamierza się sprzedać działkę, przeprowadzić jej podział w celu dokonania darowizny. Również są one prowadzone, gdy działka ma kilku właścicieli posiadających w niej swoje udziały. Wtedy podział pozwala na fizyczny rozdział nieruchomości na odpowiadające udziałom części.

Wytyczenie granic nieruchomości

Następna usługa dostępna w biurach geodetów to wytyczenie granic nieruchomości. Jest to także usługa mająca szerokie zastosowanie, między innymi może być ona wykorzystana wtedy, gdy chce się sprawdzić rzeczywisty przebieg granicy działki, wytyczyć ją na terenie, na którym nie znajdują się żadne ogrodzenia. Wówczas geodeta na podstawie istniejących map może wskazać rzeczywiste położenie oraz granice działki.

Gdy potrzebne są zatem profesjonalne usługi geodezyjne Wieliczka to jedno z miast, w którym można skorzystać z fachowej obsługi. Więcej informacji związanych z dostępnymi usługami geodetów można znaleźć w internecie.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz